Datum uitspraak: 15-08-2018
Nummer uitspraak: 107977
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een gescheiden vader is niet tevreden over de school van zijn drie kinderen. Er staan volgens de vader onjuistheden over hem in de dossiers van zijn kinderen. Verder informeert de school hem niet goed over ontwikkelingen van zijn kinderen. Volgens de vader heeft de school hem ten onrechte niet laten weten dat zij informatie aan de RvK heeft verstrekt. Ook is de vader het er niet mee eens dat zijn partner niet bij oudergesprekken mag zijn.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De school heeft de leerlingdossiers begin juli 2017 aan vader gestuurd en afgesproken dat zij vader op de hoogte houdt van ontwikkelingen. Dat is niet gebeurd. 
In een van de dossiers staat dat de moeder tijdens de intake heeft gezegd dat de vader een alcoholprobleem heeft en verbaal agressief kan zijn. De school heeft deze beschuldiging zonder een duidelijke afweging opgenomen in het dossier.
Het is niet klachtwaardig als een school de RvK informatie geeft. De school moet wel aan de betrokken ouders laten weten dat en welke informatie is verstrekt. 
Een school kan zich niet beroepen op een echtscheidingsconvenant om te bepalen of partners van gescheiden ouders bij oudergesprekken mogen zijn, omdat het convenant zich niet richt tot de school.