Datum uitspraak: 10-11-2014
Nummer uitspraak: 106455
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een moeder klaagt erover dat de school haar ex-man, die de omgang met de kinderen is ontzegd, uitnodigt op school en toelaat op de Facebook-pagina van school. De school moet altijd zien te voorkomen partij te worden in een echtscheidingsconflict. Daarbij past een neutrale en terughoudende opstelling. Het verstrekken van de wettelijk verplichte informatie past bij een neutrale terughoudende opstelling. Bij de beslissing welke informatie wordt verstrekt, maakt de school een eigen afweging. De school mag daarbij niet alleen uitgaan van de wensen van de leerling en de ouder met gezag. Er dient ook geobjectiveerde informatie als een uitspraak van de rechter te zijn waaruit blijkt dat informatie over of omgang met het kind niet in het belang is van het kind. Van een neutrale opstelling is geen sprake als de school feitelijk omgang mogelijk maakt door de vader op school uit te nodigen terwijl uit uitspraken van de rechter is gebleken dat de vader de omgang met de kinderen is ontzegd. Daarnaast is het niet in het belang van het kind, als het niet kan deelnemen aan bijeenkomsten op school of social media, omdat het bang is daar de vader te ontmoeten. De klacht is gegrond.