Datum uitspraak: 17-10-2017
Nummer uitspraak: 107472
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader met ouderlijk gezag klaagt erover dat hij niet en zijn ex-partner wel is betrokken bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. De informatie die de school heeft verstrekt aan het samenwerkingsverband is volgens de vader onjuist en had bovendien tot doel om zijn zoon van school te krijgen. De vader vindt dat de school tekort is geschoten in de begeleiding van zijn zoon en dat aan hem geen extra ondersteuning is geboden. Er is volgens de vader ook fysiek geweld gebruikt tegen zijn zoon.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De school heeft beide ouders betrokken en geïnformeerd over de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. De vader heeft ook voor ontvangst van de toelaatbaarheidsverklaring en het ontwikkelingsperspectief getekend. De school heeft niet in strijd met de wet en het protocol gescheiden ouders gehandeld.
Niet kan worden vastgesteld welke informatie de school aan het samenwerkingsverband zou hebben verstrekt en dat deze onjuist zou zijn. Voldoende aannemelijk is dat de school meer dan gemiddeld zorg heeft verleend en ondersteuning heeft geboden aan de zoon.