Datum uitspraak: 23-03-2021
Nummer uitspraak: 109655
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Omdat zijn ex-partner hem geen informatie over zijn dochter stuurt, verzoekt de vader de school hem te informeren. De school registreert niet alles over de voortgang van de leerling en bespreekt veel mondeling met de ex-partner. De school biedt de vader tweemaal een digitaal gesprek aan om de voortgang van zijn dochter te bespreken, maar de gesprekken komen niet tot stand. De vader klaagt erover dat de school hem onvoldoende informatie verstrekt.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school voldoet aan de informatieverplichting, doordat zij de vader op de hoogte houdt van de vorderingen van zijn dochter en haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook nodigt de school de vader uit voor twee gesprekken. Dat de gesprekken niet tot stand zijn gekomen, is niet aan de school te wijten.