Datum uitspraak: 24-02-2021
Nummer uitspraak: 109520
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Omdat zijn ex-partner hem geen informatie over zijn dochter stuurt, verzoekt de vader de school hem te informeren. Hij wil ook toegang tot de applicatie Parro, een communicatietool voor de school en ouders. Daarin worden berichtjes over de dagelijkse gang van zaken in de klas opgenomen en wordt af en toe een foto geplaatst. De school vindt de tool niet geschikt om informatie over de leerling te delen en geeft aan de vader op andere manieren te informeren over zijn dochter.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school voldoet aan de informatieverplichting, doordat zij vader op de hoogte houdt van de vorderingen van zijn dochter en haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt vader uitgenodigd voor diverse gesprekken. 
Dat vader ook graag foto's van zijn dochter ontvangt is begrijpelijk, maar foto's behoren niet tot de informatie die de school op grond van de wet met de ouder zonder gezag moet delen. Ook alledaagse berichtjes kunnen niet worden aangemerkt als belangrijke informatie. Omdat de applicatie Parro daar juist voor bedoeld is, en de informatieverstrekking niet zo ver gaat, heeft vader geen recht op toegang tot Parro.