Datum uitspraak: 01-04-2019
Nummer uitspraak: 108520
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een gescheiden moeder heeft er geen bezwaar tegen dat de leerkracht van haar dochter informatie geeft aan de Raad voor de Kinderbescherming. De moeder vindt het wel bezwaarlijk dat het informatie is die de leerkracht niet eerder met haar had gedeeld. De moeder klaagt er verder over dat de schooldirecteur onjuiste informatie aan haar ex-partner heeft gegeven. En dat de schooldirecteur haar onheus heeft bejegend.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De school hoeft niet vooraf met ouders te overleggen welke informatie het verstrekt aan de RvdK, omdat van de school onafhankelijkheid wordt verwacht bij het verstrekken van informatie. 
De school heeft de ex-partner laten weten dat het schoolverzuim van zijn dochter aanzienlijk was, omdat zij regelmatig ziek was en vaak te laat op school kwam. Deze informatie is niet onjuist. Dat de ex-partner hierdoor dacht dat de moeder de dochter vaak helemaal niet naar school bracht, kan de school niet worden verweten.
Dat de schooldirecteur de moeder onheus heeft bejegend, is niet komen vast te staan.