Datum uitspraak: 22-09-2020
Nummer uitspraak: 109098
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Bij het nalezen van het leerlingdossier merkte een vader op dat er in stond dat hij van Turkse afkomst is. Vader acht dat niet relevant. Daarnaast vindt hij dat de school meer informatie had moeten opnemen over de opvolging van zijn melding over drugsgebruik van zijn zoon. Volgens de vader heeft de school onvoldoende gedaan om het drugs- en alcoholprobleem op de school aan te pakken. Ook is niet opgetreden tegen het spijbelen van zijn zoon.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Nadat het schoolbestuur de mogelijkheid had gekregen de klacht zelf op te lossen, heeft de school na onderzoek de opmerking over de afkomst van de vader uit het leerlingdossier verwijderd. Deze bleek tijdens een overdrachtsgesprek te zijn gemaakt door de leerkracht van de basisschool en was inderdaad niet relevant. Daarnaast heeft de school een verslag over de contacten en handelwijze naar aanleiding van de melding over drugsgebruik, toegevoegd aan het leerlingdossier. Daarmee is die klacht adequaat afgehandeld. Van enig vermoeden van discriminatie is niet gebleken.
Naar aanleiding van het gegeven signaal over drugsgebruik heeft de school contact opgenomen met de verslavingszorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit is met beide ouders besproken. Ook is de school conform het protocol opgetreden tegen het spijbelen van de zoon.

Trefwoorden: