Datum uitspraak: 18-10-2011
Nummer uitspraak: 105051
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Volgens klager bevat het onderwijskundig rapport een onjuist beeld van zijn zoon. In het onderwijskundig rapport worden gegevens opgenomen over een reeks van belangrijke leerlingkenmerken. Het kan zijn dat het beeld dat de school van de leerling heeft geschetst niet overeenkomt met het beeld van de ouder(s). Daarmee is niet gezegd dat het een onjuist beeld is. In het onderwijskundig rapport wordt meestal ook het schooladvies voor het voortgezet onderwijs opgenomen. De informatie in het rapport is belangrijk en dient met de ouders/verzorgers van een leerling besproken te worden zodat de inhoud van het rapport kan worden toegelicht. In deze zaak is gebleken dat klager onvoldoende op de hoogte was van bepaalde zaken die zijn opgenomen in het onderwijskundig rapport maar niet is gebleken dat de informatie in het rapport onjuist is. Klacht ongegrond. Het staat vast dat de zoon van klagers een andere leerling opzettelijk pijn heeft gedaan. De school mag de leerling die de veiligheid van andere leerlingen in gevaar brengt, daarop aanspreken. Klacht ongegrond. Gezien de klachtenregeling van de school, had er ten minste één contactpersoon moeten zijn die iemand met een klacht kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon. Omdat er geen contactpersoon was en dus geen telefoonnummer, is dit deel van de klacht om die reden reeds gegrond.