Datum uitspraak: 15-03-2012
Nummer uitspraak: 105195
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De ex-partner van klaagster heeft zonder toestemming van klaagster na de zomervakantie hun dochter ingeschreven op de school. De school heeft zorgvuldig gehandeld vanuit het motief om de leerlinge geen slachtoffer te laten worden van de situatie en om haar niet verstoken te laten zijn van het volgen van onderwijs. Dat de school klaagsters dochter heeft ingeschreven als leerling acht de Commissie in het belang van de dochter en niet klachtwaardig.
De klacht dat verweerders klaagster enkele malen onheus hebben bejegend, is ongegrond. De school had de regie meer in eigen hand hand moeten houden en zich proactiever kunnen opstellen toen klaagster onaangekondigd de school bezocht, maar de Commissie acht de handelwijze van de school gezien de omstandigheden te billijken.
De klacht over de maatschappelijke stage die klaagsters dochter op een aantal vrijdagavonden verrichtte in een voetbalkantine acht de Commissie gegrond. De stageplaats voldeed niet aan de eisen die aan een stageplaats voor een 14-jarige leerlinge moeten worden gesteld, omdat de werkzaamheden werden uitgevoerd in de avonduren en in een gelegenheid waar alcoholische dranken werden geschonken en genuttigd.
De klacht over het niet verstrekken van de studieresultaten is ongegrond, omdat de school voldoende invulling heeft gegeven aan haar informatieplicht.