Datum uitspraak: 31-03-2021
Nummer uitspraak: 109548
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder maakt zich zorgen over een klasgenootje van haar zoon en deelt die zorgen meermaals met de school. In een van de gesprekken met de directeur geeft de moeder aan dat de school een melding bij Veilig Thuis zou moeten doen. Op enig moment beëindigt de directeur het gesprek en loopt naar de deur. De moeder klaagt erover dat de directeur haar heeft geïntimideerd omdat hij dreigend op haar af kwam lopen en in haar persoonlijke ruimte kwam.
Geruime tijd later heeft een organisatie, waarvan de moeder de hulp had ingeroepen, een melding bij Veilig Thuis gedaan over de moeder. Naar aanleiding daarvan heeft Veilig Thuis contact opgenomen met de school om informatie in te winnen. De intern begeleider heeft Veilig Thuis te woord gestaan. De moeder klaagt er onder meer over dat de school, in weerwil van een afspraak hierover, niet vooraf met haar heeft afgestemd welke informatie aan Veilig Thuis gegeven zou worden. 

Advies van de Commissie
De klachten over de vermeende intimidatie en het niet adequaat handelen na een melding van kindermishandeling zijn ongegrond.
De klacht over het informeren van klaagster nadat er contact met Veilig Thuis was geweest is gegrond. De klacht over de informatie die de school gedeeld heeft, is ongegrond.

Toelichting
De moeder en de directeur hebben heel verschillende weergaven en belevingen van wat er is voorgevallen tijdens het gesprek. De Commissie kan daarom niet vaststellen of er sprake was van intimidatie.
De school heeft voldoende gemotiveerd dat zij diverse acties heeft uitgezet naar aanleiding van het signaal van de moeder over kindermishandeling van het klasgenootje. Bovendien hoefde de school de moeder hier niet inhoudelijk over te informeren.
De moeder en de school verschillen van mening over wat zij hebben afgesproken over de informatieverstrekking aan Veilig Thuis. De directeur heeft wel erkend dat hij ondanks de afspraak heeft nagelaten de moeder te informeren nadat er contact was geweest met Veilig Thuis.