Datum uitspraak: 31-03-2020
Nummer uitspraak: 109032
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Volgens een docent intimideert zijn rector hem al jaren, onder andere door in de loop der jaren zes tot twaalf keer mondeling te dreigen met ontslag. Ook heeft de rector hem een brief geschreven met kritiek op zijn functioneren en de waarschuwing dat hij kon worden ontslagen. Ten slotte is er zonder zijn toestemming een vaststellingsovereenkomst aan hem voorgelegd.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De klacht is niet aannemelijk gemaakt. De docent kon geen voorbeelden geven van de zes tot twaalf mondelinge dreigementen. Het schrijven van een brief is geen ongebruikelijke manier om personeelsleden op hun functioneren aan te spreken nadat er al gesprekken zijn gevoerd. Daarin mag worden gewezen op mogelijke gevolgen.
Daarnaast is aannemelijk geworden dat de docent op de hoogte was dat zijn gemachtigde namens hem overleg had over een vaststellingsovereenkomst. Volgens de gemachtigde was hij akkoord met de contouren van de overeenkomst.

Trefwoorden: