Datum uitspraak: 29-03-2010
Nummer uitspraak: 104322
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een docent klaagt over de opleidingsmanager vanwege de wijze waarop die haar bejegend heeft in de afhandeling van klachten die tegen haar zouden zijn ingediend. Verweerder heeft klaagster overvallen met zijn stelling dat klachten over klaagster zouden zijn ingediend. Klaagster heeft zich niet op dit gesprek kunnen voorbereiden. Daarbij is van onderbouwing van de klachten geen sprake geweest. Wel heeft verweerder aangegeven op de klachten te willen terugkomen maar hierbij heeft hij pas veel later een tweede gesprek gepland. Door deze handelwijze van verweerder heeft klaagster enige tijd in onzekerheid geleefd over wat haar verweten werd en wat haar dienaangaande nog te wachten stond. Daarbij heeft verweerder weliswaar voorbeelden genoemd van de klachten, maar hij heeft klaagster geen inzage hierin gegeven. Hierdoor viel voor klaagster niet te controleren wat precies door wie was gezegd. Een dergelijke handelwijze is niet zorgvuldig. De handelwijze van verweerder heeft een intimiderende werking gehad die het onbelemmerd werken voor klaagster op de instelling heeft bemoeilijkt. Dit is in dit geval nog eens versterkt doordat verweerder klaagster in het gesprek van 20 maart, zonder voorafgaand overleg, een andere werkplek heeft opgedragen, welke opdracht in combinatie met de geuite klachten het karakter van een straf geeft. De klacht is gegrond.

Trefwoorden: