Datum uitspraak: 27-09-2018
Nummer uitspraak: 108172
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouders van een leerling hebben bij het schoolbestuur een klacht ingediend over de wijze waarop een leerkracht hun zoon had behandeld. De ouders hebben ook geklaagd over de manier waarop daar vervolgens door de school mee om is gegaan. Na de beslissing van het schoolbestuur hebben de ouders een klacht ingediend bij de Commissie.

Advies van de Commissie
De klacht over de klachtbehandeling is gegrond.

Toelichting
De klacht over de leerling is uitgebreid en complex. Het schoolbestuur had daarom, zoals blijkt uit de eigen klachtenregeling, de klacht niet op eenvoudige wijze moeten behandelen. Vanuit het oogpunt van een zorgvuldige klachtbehandeling had het schoolbestuur de ouders voor de behandeling van hun klacht moeten verwijzen naar de vertrouwenspersoon of naar de Landelijke Klachtencommissie. Bovendien had het schoolbestuur volledig onderzoek moeten verrichten en alle partijen moeten horen. Dat is niet gebeurd. Daardoor kon het bestuur geen goed onderbouwde en inhoudelijke beslissing nemen. Door de gehele gang van zaken heeft het schoolbestuur daarom ook gehandeld in strijd met de elementaire beginselen die voor een zorgvuldige klachtbehandeling gelden.