Datum uitspraak: 22-06-2022
Nummer uitspraak: 2022025741
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders hebben bij het schoolbestuur een klacht ingediend over de leerkracht die jaren geleden in groep 1 / 2 de leerkracht van hun dochter was. De bestuurder heeft een gesprek met ouders gevoerd en vervolgens in een telefoongesprek informatie verstrekt over de verdere procedure.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De bestuurder heeft geen verslag gemaakt van het gesprek met de ouders en heeft in het telefoongesprek gezegd dat zij de ouders niet zal informeren over de uitkomst van haar onderzoek. Beide zaken zijn in strijd met een zorgvuldige klachtbehandeling. Daarnaast heeft de bestuurder onduidelijkheid laten ontstaan door in het telefoongesprek open te laten, of zij contact op zou nemen met de door de ouders aangedragen informanten (andere ouders, behandelaar van hun dochter), terwijl later is gebleken dat de bestuurder het beleid heeft geen contact op te nemen met een behandelaar van een leerling.