Datum uitspraak: 01-10-2020
Nummer uitspraak: 109236
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) heeft begin februari 2020 uitspraak gedaan in een geschil tussen de school en de leerling. De school heeft in haar reactie aan de GPO gemeld: 'Uw commissie heb ik niet belast met de naar schatting 800 documenten, die verband houden met de gedragingen van de leerling of zijn ouders.' Moeder heeft naar aanleiding van die passage het leerlingdossier van haar zoon opgevraagd. 
De school heeft een overzicht van het leerlingdossier en een tiental documenten, die moeder nog niet in haar bezit had, verstrekt. Het overzicht telde zo'n 150 documenten. Moeder klaagt erover dat zij niet het gehele dossier heeft ontvangen dan wel dat de reactie van de school naar de GPO sterk overdreven was.
Ook klaagt moeder erover dat zij geen reactie van de school heeft ontvangen op privacy-gerelateerde vragen.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Niet alle gegevensuitwisseling over een leerling hoeft te worden vastgelegd in een leerlingdossier. Dat er bepaalde documenten ontbraken in het leerlingdossier van de leerling heeft de Commissie niet kunnen vaststellen. Wel is gebleken dat de school de omvang van het leerlingdossier in de brief aan de GPO heeft overdreven. Het ging niet alleen om informatie over de leerling (of zijn ouders), maar ook om algemene informatie zoals over leerwegondersteunend onderwijs.
Daarnaast staat vast dat de school geen antwoord heeft gegeven op privacy-gerelateerde vragen van moeder. De school heeft geen geldige reden gegeven waarom zij dat niet heeft gedaan. Bovendien is de school op grond van de AVG verplicht antwoord te geven op zulke vragen.