Datum uitspraak: 08-06-2011
Nummer uitspraak: 104912
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bij een scheiding tussen de ouders van een leerling is het niet aan de school partij te kiezen maar daarin een neutrale houding in te nemen. Nu de IB'er er door de verklaring van de moeder mee bekend was dat zij haar zoon mee wilde nemen naar een centrum voor crisisopvang had de IB'er dit bij Bureau Jeugdzorg/AMK telefonisch moeten verifiëren. Bij bevestiging had zij de zoon omwille van zijn veiligheid met moeder mee mogen geven zonder klager, die op dat moment ook in school aanwezig was, tegelijkertijd te informeren. Indien zij Bureau Jeugdzorg/AMK niet telefonisch kon bereiken, had zij de politie als neutrale instantie moeten verzoeken om een interventie. Hiermee zou zijn voorkomen dat slechts op basis van persoonlijke indrukken van de IB'er en de verklaringen van moeder, haar zoon aan haar werd meegegeven en zo zou worden onttrokken aan zijn vader die hem feitelijk verzorgde. In zoverre is de klacht gegrond.
De directeur heeft, conform het advies van de wijkagent, de politie ingeschakeld toen klager zich met de mededeling zich niet te laten wegsturen, meldde voor overleg in het schoolgebouw. De klacht hierover is ongegrond.

Trefwoorden: