Datum uitspraak: 12-02-2019
Nummer uitspraak: 108338
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Medewerkers van school hebben gesignaleerd dat een conflict tussen een vader en de school een negatieve uitwerking heeft op de dochter van de vader. De school vraagt hierover advies aan Veilig Thuis en gaat vervolgens over tot het doen van een melding. 

Advies van de Commissie
De klacht over de melding bij Veilig Thuis is gegrond.

Toelichting
De school moet bij het doen van een melding de stappen volgen die in de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn opgenomen. De school heeft in dit geval de zorgen niet met de vader besproken voordat zij is overgegaan tot een melding.