Datum uitspraak: 08-09-2020
Nummer uitspraak: 109075
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader klaagt er onder andere over dat de school in 2017 een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis. Daarnaast klaagt hij over de inhoud van de informatie die de school in oktober 2019 heeft verstrekt aan de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van een onderzoek dat de Raad uitvoerde. In hetzelfde onderzoek heeft de dochter van de vader een verklaring afgelegd. Deze heeft zij van de Raad ter goedkeuring ontvangen op een e-mailadres van een leerkracht van de school en ook via dat e-mailadres beantwoord. Volgens de vader had de school hier niet aan mee moeten werken, maar had de school zijn dochter moeten waarschuwen voor de kwalijke prakijken van de raadsonderzoekers. De vader heeft medewerkers van de school diverse malen gemaild over wandaden en misdaden van (oud) medewerkers van de school. Na een van deze berichten heeft de directeur de vader een toegangsverbod opgelegd en hem verboden met anderen dan met hem te communiceren.

Advies van de Commissie
De klacht over de melding bij Veilig Thuis in 2017 is kennelijk niet-ontvankelijk. De overige klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De Commissie hanteert een verjaringstermijn van 1 jaar. Dat de melding bij Veilig Thuis negatieve gevolgen voor klager heeft gehad, geeft geen aanleiding tot afwijking van de termijn. Wat er van de ernst ook zij, de gebeurtenissen zijn niet van zodanige aard dat de vader daarover niet eerder een klacht heeft kunnen indienen. Telkens opnieuw aankaarten dat de klacht over de melding Veilig Thuis niet goed is afgehandeld, stuit deze termijn niet. De vader had eerder bij de Commissie kunnen klagen.

De school heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het afwegen welke informatie zij geeft bij het beantwoorden van vragen van de Raad voor de Kinderbescherming. De school achtte de informatie over de melding die de school twee jaar eerder bij Veilig Thuis had gedaan niet relevant. Ook de Commissie ziet niet in dat de school die informatie had moeten geven, zeker nu vader de informatie zelf kan verstrekken aan de raadsonderzoeker. Ook verder is niet aannemelijk gemaakt dat de school onjuiste informatie heeft verstrekt.
De dochter had met de Raadsonderzoeker afgesproken het verslag van het gesprek dat zij met de raadsonderzoeker had gehad, voor goedkeuring te accorderen. Omdat bleek dat door de beveiligingsinstellingen van de school een buitenstaander niet rechtstreeks kon e-mailen met een leerling, heeft de leerkracht haar e-mailadres hiervoor beschikbaar mogen stellen. 
Het schoolbestuur had de vader gewaarschuwd dat er nadere stappen konden volgen als hij zich grensoverschrijdend bleef gedragen in zijn communicatie met de school. De medewerkers hebben zijn latere bericht als bedreigend kunnen ervaren. De directeur mocht dan ook ter bescherming van zijn medewerkers een toegangs- en communicatie beperkende maatregel nemen.