Datum uitspraak: 16-09-2020
Nummer uitspraak: 109241
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de school een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis. Verder verwijt zij de school dat een schrijfopdracht die haar zoon heeft gemaakt niet met haar is besproken. Ten slotte klaagt zij erover dat de school haar discrimineert en niet serieus neemt in de zorgen over haar zoon.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Het is niet onbegrijpelijk dat de school zich zorgen maakte over de leerling, onder meer vanwege diens veelvuldige verzuim. De school heeft niet meteen opgeschaald naar het doen van een zorgmelding, maar heeft na overleg met Veilig Thuis eerst geprobeerd om met de moeder tot een plan van aanpak te komen. Dat is niet gelukt. Bij het doen van de melding heeft de school de voorgeschreven procedures op correcte wijze gevolgd. 
Wat de schrijfopdracht betreft blijkt uit een gespreksverslag dat er over deze opdracht met de moeder is gesproken. De door partijen verstrekte informatie levert geen aanwijzingen op dat de school de moeder discrimineert.