Datum uitspraak: 25-06-2019
Nummer uitspraak: 108721
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school had zorgen over de leerling vanwege een niet stabiele thuissituatie, het problematische gedrag van de leerling en toenemend schoolverzuim. Daarnaast had de leerling zelf een hulpvraag gesteld aan de schoolmaatschappelijk werkster. 

Advies van de Commissie
De klacht over de melding bij Veilig Thuis is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de stappen gevolgd die in de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn opgenomen. Bij twijfel over het doen van een melding is de school verplicht om een melding te doen. Het afwegingskader is daarover duidelijk. Het is aan Veilig Thuis om de situatie vervolgens te beoordelen.