Datum uitspraak: 21-12-2017
Nummer uitspraak: 107813
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de directeur van de school onterecht een melding over schoolverzuim heeft gedaan bij de leerplichtambtenaar. Ook klaagt de moeder erover dat het leerlingdossier een eenzijdig en onjuist beeld geeft van haar dochter. Ook heeft de school volgens de moeder niet goed gehandeld bij de overdracht van het dossier naar een nieuwe school.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover het verzending van het onderwijskundig rapport betreft. Verder is de klacht ongegrond.

Toelichting
De leerling verzuimde regelmatig en ondanks gesprekken hierover met de moeder, verbeterde dit niet. De directeur had zorgen over het verzuim. In zo'n geval mag de school een melding bij de leerplichtambtenaar doen.
De moeder heeft een kopie van het leerlingdossier ontvangen nadat zij daar om had verzocht. Dit is binnen een redelijke termijn verstrekt. De moeder heeft niet om correctie van informatie in het leeringdossier verzocht.
De school heeft het dossier wel binnen enkele dagen overgedragen aan de andere school, maar deze stukken zijn niet bij de nieuwe school aangekomen. Toen dat bekend werd, heeft de school opnieuw de betreffende stukken gestuurd. De school heeft hierin dan ook zorgvuldig gehandeld. Het onderwijskundig rapport had de school alleen wel eerst met moeder moeten bespreken of haar daarin inzage geven. De klacht is daarom op dat onderdeel gegrond.