Datum uitspraak: 16-07-2019
Nummer uitspraak: 108725
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders zijn gescheiden. De vader vraagt de school hem te informeren als de kinderen hun huiswerk niet maken als zij bij hun moeder zijn. Vader vindt dat zijn kinderen te weinig uitgedaagd worden. De school maakt zich zorgen over het welzijn van de kinderen en doet een melding bij Veilig Thuis. Vader klaagt erover dat de school niet met hem heeft gesproken voordat de school de melding deed. Ook vindt hij dat de school hem op grond van de wet moet inlichten als de kinderen hun huiswerk niet maken als zij bij hun moeder zijn.

Advies van de Commissie
De klacht over de melding bij Veilig Thuis is gegrond. De klacht over het informeren over huiswerk is ongegrond.

Toelichting
Op grond van de (wettelijk verplichte) stappen in de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet de school met de ouders over haar zorgen praten voordat zij besluit een melding te doen. De school heeft dat nagelaten.
Door vader te informeren als de kinderen hun huiswerk niet hebben gemaakt bij hun moeder, zou de school zich niet neutraal opstellen in een tussen de ouders bestaand geschil. Er was ook geen reden om met beide ouders te spreken over het maken van huiswerk, omdat de kinderen in beginsel hun huiswerk maken.