Datum uitspraak: 15-11-2017
Nummer uitspraak: 107832
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft grote zorgen over het gedrag en de stemming van een leerling uit groep 7 en doet uiteindelijk een zorgmelding bij Veilig Thuis. De ouders stellen dat de school dit onterecht heeft gedaan en hen daarover van te voren niet heeft ingelicht. Verder klagen zij over de wijze van communiceren door de school, het niet delen van belangrijke informatie over hun zoon en het feit dat vertrouwelijke informatie wordt gedeeld, zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gegeven. Ten slotte klagen ouders over de inhoud en verstrekking van het leerlingdossier. 

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De school heeft de melding bij Veilig Thuis mogen doen. Dit vanwege de redenen tot zorg over de leerling en het feit dat klagers ondanks dringend advies van de school geen gespecialiseerde hulp voor de leerling hebben ingeschakeld. Het proces is zorgvuldig geweest en de vader is voorafgaand aan het doen van de melding hierover ingelicht door de school. Van verwijtbare onzorgvuldige communicatie met de ouders is niet gebleken. De school heeft, in haar zorg om de leerling, voldoende adequaat gecommuniceerd met de ouders. Wel is het wenselijk dat het schoolbestuur in een voorkomend geval informatie aan ouders verstrekt over de formele positie van de ambulant begeleider en de verantwoordelijkheid waaronder deze opereert. Dat de inhoud van het leerlingdossier niet juist zou zijn, is niet gebleken. De school heeft het leerlingdossier tijdig en op een juiste manier verstrekt.