Datum uitspraak: 15-01-2020
Nummer uitspraak: 108971
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school maakt zich zorgen over het gedrag van de leerling en adviseert moeder daar onderzoek naar te laten doen. Moeder houdt haar dochter, die nog niet leerplichtig is, vervolgens thuis. Daarna neemt de school een melding op in de verwijsindex en doet zij een melding bij Veilig Thuis. Ook stelt de school een Totaal Ontwikkel Plan (TOP-)dossier op, om de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te brengen. Volgens moeder ten onrechte, omdat haar dochter de school toen al had verlaten. 
Verder klaagt moeder dat een klacht over de leerkracht niet goed is afgehandeld en dat de school plaatsing van haar dochter op een andere school heeft tegengewerkt.

Advies 
De klacht over de melding Veilig Thuis en de melding in de verwijsindex is gegrond. De klacht over het TOP-dossier, de afhandeling van een klacht over de leerkracht en de tegenwerking van plaatsing op een andere school is ongegrond.

Toelichting
De school heeft geen gesprek met moeder gevoerd voor zij de melding deed bij Veilig Thuis. Daarmee heeft zij stap 3 van het stappenplan van de meldcode overgeslagen. Ook heeft de school moeder niet op de hoogte gesteld van de melding in de verwijsindex, terwijl dat wel verplicht was. De school heeft daarmee niet zorgvuldig gehandeld.
Het verwijt van moeder dat het TOP-dossier pas is opgesteld nadat de leerling niet meer op school zat, is niet terecht. Hoewel moeder de leerling thuis hield, was ze formeel nog ingeschreven op de school en had de school nog zorgplicht voor haar.
Omdat moeder een gesprek met de school heeft afgezegd, heeft zij de mogelijkheid om de klacht over de leerkracht te bespreken aan zich voorbij laten gaan. 
Tot slot is niet komen vast te staan dat de school plaatsing van de leerling op een andere school heeft tegengewerkt.