Datum uitspraak: 17-04-2018
Nummer uitspraak: 107994
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft met de ouders afspraken gemaakt over begeleiding van de leerling om een rekenachterstand in te halen. De situatie zou na een half jaar worden geëvalueerd. De ouders zijn gescheiden en hebben gezamenlijk ouderlijk gezag. De leerling woont het grootste deel van de tijd bij haar moeder. De leerling vertelde op school dat zij bang was dat haar vader haar over zes maanden zou komen halen of ontvoeren. De vader bevestigde dat hij tegen de moeder en zijn dochter had gezegd dat hij zijn dochter zou komen ophalen als de rekenachterstand na een half jaar niet verbeterd zou zijn. De school heeft vervolgens een melding bij Veilig Thuis gedaan. Volgens vader is de melding onterecht en had de school eerst met hem in gesprek moeten gaan.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De zorgen over de leerling zijn door de school zorgvuldig in kaart gebracht. De directeur, collega's en orthopedagoog hebben over de zorgen onderling overleg gehad. De orthopedagoog heeft anoniem advies gevraagd bij Veilig Thuis. De school heeft de uitspraken van de leerling ook gecontroleerd bij de moeder. Ook heeft de school met beide ouders gesproken over de zorgen. De vader heeft in dit telefoongesprek aangegeven dat hij een persoonlijk gesprek wilde waarna hij het gesprek voortijdig beëindigde. Het was zorgvuldiger geweest als de school nog een poging had gedaan om met de vader te spreken. Maar de vader heeft in het gesprek de zorgen van de school wel bevestigd. De school heeft de meldcode voldoende gevolgd en mocht de melding bij Veilig Thuis doen.