Datum uitspraak: 20-09-2019
Nummer uitspraak: 108556
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder wenst dat haar zoon in verband met allergieën en intoleranties een aangepast dieet volgt. Nadat hij enkele weken ziek was geweest, heeft de moeder bij de school haar zorgen geuit over de gezondheid van haar zoon. Vervolgens heeft de school de ouders uitgenodigd voor een gesprek in aanwezigheid van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Omdat het niet lukte dit gesprek op korte termijn in te plannen, heeft de school een melding gedaan bij Veilig Thuis. Volgens de moeder was die melding onterecht.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het is de Commissie gebleken dat de school voorafgaand aan de melding meermaals geprobeerd heeft in gesprek te komen met de ouders. Dat is niet gelukt. De school maakte zich zorgen over het eetgedrag van de leerling die buitengewoon weinig woog en over zijn 'algemene' gedrag. Een melding bij Veilig Thuis ziet erop dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de situatie. Of er al dan niet sprake was van kindermishandeling, was aan Veilig Thuis om te onderzoeken. De Commissie acht het, vanwege de urgentie van een dergelijke melding, te billijken dat de school op een gegeven moment de melding heeft doorgezet zonder dat voornoemd gesprek had plaatsgevonden.