Datum uitspraak: 16-12-2019
Nummer uitspraak: 108946
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in het eerste leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Hij heeft een aantal onvoldoendes. De school vindt het daarom beter dat de leerling overstapt naar het praktijkonderwijs. De moeder weigert met de school in gesprek te gaan over een overstap van de leerling naar het praktijkonderwijs. Ondanks diverse pogingen van de school komt er geen overleg met de moeder tot stand. De school doet vervolgens een melding bij Veilig Thuis omdat zij zich zorgen maakt over de ontwikkeling van de leerling. De moeder klaagt erover dat de melding bij Veilig Thuis onterecht is. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de procedure voor het doen van de melding bij Veilig Thuis correct gevolgd. De school had zorgen over de schoolcarrière van de leerling. De school voorzag dat de leerling daardoor op termijn mogelijk geen onderwijs zou kunnen volgen of ongeschikt onderwijs zou volgen. In het ergste geval zou de leerling thuis kunnen komen te zitten. Ondanks de door de school geuite zorgen was contact met de moeder niet mogelijk. Vanwege de zorgen van de school over de ontwikkeling van de leerling en de houding van de moeder mocht de school een melding bij Veilig Thuis doen.