Datum uitspraak: 02-10-2017
Nummer uitspraak: 107770
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling uit groep 7 is veelvuldig afwezig wegens buikpijnklachten. De leerling slaapt ook slecht. Moeder klaagt erover dat de school de klachten van haar dochter niet serieus heeft genomen. Haar dochter werd vanwege haar afwezigheid gepest door medeleerlingen. Daar heeft de school niets aan gedaan. Daarnaast klaagt moeder erover dat de school ten onrechte een zorgmelding heeft gedaan.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De school heeft met de moeder gesproken over haar dochter en daarbij haar zorgen geuit. Met de moeder en haar dochter zijn afspraken gemaakt. Zo mocht de leerling later op school komen als zij slecht had geslapen en mocht zij naar huis bellen als ze op school buikpijn kreeg. Naar aanleiding van de pesterijen zijn de leerkracht en intern begeleider in gesprek gegaan met de klasgenoten van de leerling over haar situatie.
De school heeft, na daartoe advies te hebben ingewonnen van verschillende deskundigen, een zorgmelding gedaan, gelet op de situatie die was ontstaan na een gesprek met de moeder en haar partner, dat door de leerkracht als bedreigend werd ervaren. Communicatie met de moeder bleek niet meer mogelijk en de leerling werd ziekgemeld. De moeder is op de hoogte gebracht van de melding.