Datum uitspraak: 21-04-2022
Nummer uitspraak: 2022021451
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een student en docent hebben elkaar anoniem op internet leren kennen. In de loop der tijd kregen zij door dat zij student en docent op dezelfde instelling waren. De docent heeft klager nog een door hem toegezegd bedrag betaald. Daarna heeft hij het contact verbroken. Volgens de student heeft de docent zijn positie als docent misbruikt door informatie over hem in het computersysteem te zoeken en hem te intimideren en bedreigen met die informatie.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie heeft niet vastgesteld dat de docent zijn positie heeft misbruikt. De informatie die de docent volgens de student zou hebben gebruikt om hem te intimideren, heeft de student zelf aan de docent verstrekt. Uit door de instelling verstrekte informatie over de gegevens van de student die de docent heeft bekeken, is niet gebleken dat hij het rooster van de student heeft geraadpleegd. Ook andere verwijten van de student zijn niet aannemelijk gemaakt.
Mogelijk heeft de docent wel de gedragscode van de instelling geschonden in het aangaan van de online relatie met een student. Hierover heeft de Commissie het bestuur een aanbeveling gedaan.  

Trefwoorden: