Datum uitspraak: 15-12-2021
Nummer uitspraak: 2021019834
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader klaagt over de invoering van de mondkapjesplicht op scholen. Deze plicht vloeit voort uit het besluit van het kabinet om de mondkapjesplicht (deels verplicht) in te voeren op scholen. Voor leerlingen vanaf groep 6 is het dragen van een mondkapje een dringend advies. Voor leerlingen vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje op school verplicht. De school en het schoolbestuur volgen deze maatregel. De vader vindt dat de school en het schoolbestuur geen uitvoering zouden moeten geven aan de mondkapjesplicht. Hij stelt dat er geen bewijs is dat de maatregel werkt. Verder is volgens de vader het welzijn van de schoolgaande kinderen in het gedrang.

Beslissing van de Voorzitter
De klacht is kennelijk ongegrond.

Toelichting
De regels voor het coronabeleid zijn landelijk bepaald en het is niet aan een school om op dat punt af te wijken. Uiteraard heeft de school vrijheid wat betreft haar eigen (school)organisatie. Maar een school heeft een beperkte vrijheid om invulling te geven aan de regels op het gebied van de volksgezondheid, waaronder regels ter bestrijding van het coronavirus. De school en het schoolbestuur volgen dan ook terecht het landelijk beleid.
De Commissie kan geen uitspraak doen over de vraag of een maatregel wel of niet effectief is. Wel kan de commissie adviseren over de uitvoering van het coronabeleid in een concreet geval. De vader heeft op dit punt niets gesteld.
De Commissie kan ook geen uitspraak doen over de vraag of de informatie over het coronavirus onjuist is, de vrijheid om geen (mond)bedekking te hoeven dragen en of de maatregelen schadelijk zijn voor het welzijn van kinderen. Deze vraagstukken hebben immers geen betrekking op de kwaliteit van het onderwijs, maar zien op de grondslag en de rechtvaardiging van het coronabeleid. De Commissie kan en mag hier niet over oordelen.