Datum uitspraak: 21-02-2012
Nummer uitspraak: 105200
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een vader klaagt erover dat de school niet adequaat optreedt tegen een klasgenoot van zijn zoon die kinderen bij het buitenspelen fysiek benadert en bij hun nek pakt, terwijl diverse ouders daarover signalen aan de school hebben gegeven. Niet aannemelijk is geworden dat de school eerder signalen van ouders heeft ontvangen. Ook zijn er verschillende visies over het gedrag van de leerling. Alles overziende, is voor de Commissie niet aannemelijk gemaakt dat het gedrag van de leerling ander optreden van de school vereiste dan middels de gebruikte onderwijsmethodes en de inzet van de leerkracht met betrekking tot het gedrag van de leerling al gebeurde. De klacht is ongegrond.

Trefwoorden: