Datum uitspraak: 28-06-2013
Nummer uitspraak: 105738
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een moeder klaagt erover dat de school niet adequaat is opgetreden tegen het pesten van haar zoon, dat de leerkracht zich op diverse momenten grensoverschrijdend en onprofessioneel heeft gedragen en dat zij door het bestuurslid tijdens de klachtbehandeling onheus is bejegend. Het is de Commissie niet gebleken, of en hoe het pestprotocol is ingezet. Er zijn wel regelmatig gesprekken geweest, maar de nadruk lag vooral op het gedrag van de zoon in plaats van dat het groepsbreed werd aangepakt. Dit klachtonderdeel is gegrond. Van grensoverschrijdend gedrag richting de zoon is geen sprake geweest. Wat betreft het incident waarbij de zoon van de stoel viel staat vast dat de leerkracht niet eerst heeft gevraagd of de zoon stevig zat voordat hij de stoel verschoof en hem niet bij zijn schouder heeft gepakt. Daarna heeft de leerkracht niet aan de zoon gevraagd of het ging en niet naar de klas toe gereageerd. Hiermee heeft de leerkracht onprofessioneel gehandeld. Ten aanzien van de onheuse bejegening bij de klachtbehandeling kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van dusdanige bejegening die als onheus moet worden gekwalificeerd. Klacht deels gegrond.