Datum uitspraak: 14-06-2021
Nummer uitspraak: 109166
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling wordt volgens haar ouders vanaf haar start op de school gepest.
Ouders hebben dit bij de school aangekaart, maar zij vinden dat zij geen gehoor hebben gekregen voor hun zorgen. Nadat de leerling is overgegaan naar een andere school, dienen ouders een klacht in.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school en ouders kijken verschillend naar de gebeurtenissen op school. School ziet incidenten waar ouders voortgaand pestgedrag zien. De school maakte zich wel zorgen omdat het niet goed ging met de leerling en heeft naar vermogen gereageerd op de door haar geconstateerde incidenten en maatregelen genomen. Zij heeft ook een ontwikkelingsperspectief opgesteld om de leerling een gestructureerde aanpak te bieden. Er is onvoldoende gebleken dat de leerling gepest is en dat de school geen actie heeft ondernomen. 

Trefwoorden: