Datum uitspraak: 18-02-2014
Nummer uitspraak: 106087
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder klaagt erover dat de directeur onvoldoende optreedt nadat zij haar zorgen over het pesten van haar zoon heeft geuit. Ook houdt de school geen rekening met de faalangst van haar zoon en heeft de school ten onrechte een AMK-melding gedaan, toen klaagster haar zoon wegens het ontbreken van een veilige situatie, thuis hield. Verweerder heeft op verschillende wijzen gehandeld met het oog op het welbevinden van de leerling op school, zowel preventief als repressief. Daarmee heeft verweerder adequaat gehandeld naar aanleiding van de signalen van klaagster. De klacht over pesten is op dit punt ongegrond. De school heeft aannemelijk gemaakt dat zij de zorgen van klaagster over mogelijke faalangst serieus heeft genomen en rekening heeft gehouden met de onzekerheid bij de leerling. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond. Het enkele feit dat een school een AMK-melding doet is in beginsel niet klachtwaardig, tenzij op voorhand evident is dat er niets aan de hand is. In het onderhavige geval acht de Commissie het niet onbegrijpelijk dat de school zich zorgen maakte over het thuis zitten van de leerling. Klaagster stelt dat zij haar zoon wel thuis moest houden vanwege de in haar ogen onveilige situatie op school. Het is aan het AMK deze handelwijze te beoordelen. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond.