Datum uitspraak: 03-10-2012
Nummer uitspraak: 105512
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klagers klagen erover dat de school niet adequaat heeft opgetreden tegen het pesten van hun dochter door medeleerlingen, waardoor klagers zich genoodzaakt zagen een andere school te zoeken. Gebleken is dat de school zich bewust is geweest van het pestprobleem en dat er diverse middelen zijn aangewend om het pestgedrag aan te pakken. In zoverre heeft de school het probleem onderkend en daar ook actie op ondernomen. Echter, van een consequente en gestructureerde toepassing van het pestprotocol is geen sprake geweest. Bovendien zijn essentiële onderdelen van het pestprotocol niet toegepast. Ook de verslaglegging en de communicatie met de ouders hebben te wensen overgelaten. Het geheel overziend heeft de school het pesten met onvoldoende visie en structuur aangepakt. Klacht gegrond.

Trefwoorden: