Datum uitspraak: 22-10-2019
Nummer uitspraak: 108853
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met een IQ van 144 zit in 4 vwo ondanks dat hij een jaar eerder niet aan de bevorderingsnormen voldeed. Aan het eind van 4 vwo besluit de school hem niet te bevorderen naar 5 vwo vanwege zijn onvoldoendes. De leerling wordt bevorderd naar 5 havo. Ook mag hij blijven zitten in 4 vwo. De ouders klagen erover dat de school met deze beslissing hun zoon niet in een klas plaatst die past bij zijn cognitieve niveau. Daarnaast klagen de ouders over de begeleiding door de school. Deze vinden zij onvoldoende. 

Advies van de Commissie
De klacht over de begeleiding en ondersteuning van de leerling is gegrond. De klacht over het plaatsen in een klas passend bij zijn cognitieve niveau is ongegrond. 

Toelichting
Gezien het structureel niet voldoen aan de bevorderingsnormen, zijn cijfers, inzet en werkhouding heeft de school in redelijkheid kunnen besluiten de leerling niet naar 5 vwo te bevorderen. Het besluit is zorgvuldig tot stand gekomen.
Bij de start van de leerling op de school was bekend dat hij ondersteuning nodig heeft. Niet gebleken is dat de school vanaf het begin structureel ondersteuning heeft ingezet. De school is dat later wel gaan doen. Toen de effecten daarvan uitbleven is de school niet in overleg met ouders gaan onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte hieraan mogelijk ten grondslag ligt. Of dat het samenwerkingsverband ondersteuningsmogelijkheden heeft waar de school een beroep op kan doen. Ook is het de Commissie niet gebleken dat de school inzichtelijk heeft gemaakt welke achterstanden de leerling heeft en hoe groot ze zijn.