Datum uitspraak: 10-10-2019
Nummer uitspraak: 108891
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling mag niet over naar 5 vwo. Vader vindt dat zijn dochter ten onrechte een te laag cijfer heeft gekregen voor haar werkstuk biologie. Als dat cijfer hoger was geweest, zou zijn dochter zijn overgegaan naar 5 vwo. Ook vindt hij dat de docent en de docentenvergadering geen rekening hebben gehouden met de persoonlijke omstandigheden, waarbij hij doelt op de medische situatie van zijn dochter.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie toetst een klacht over bevordering en een gegeven cijfer uiterst terughoudend omdat een oordeel over het kennen en kunnen bij uitstek tot het terrein van de professionele en vakbekwame docent behoort. Gebleken is dat de docent juist rekening heeft gehouden met de omstandigheden van de leerling door haar vooraf behulpzaam te zijn bij het vinden van informatie over de opdracht en door niet 3 punten maar 2 punten van het cijfer af te trekken wegens te laat inleveren van het werkstuk. Ook de docentenvergadering heeft alle omstandigheden gewogen.
De school heeft in redelijkheid tot dit advies kunnen komen. 
De Commissie geeft nog de aanbeveling om het cijfer 1 voor een niet ingeleverd werkstuk uit de cijferlijst te halen op het moment dat het definitieve cijfer is gegeven.