Datum uitspraak: 08-04-2020
Nummer uitspraak: 109132
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een derdejaars student verpleegkunde mbo 4 heeft te veel onvoldoendes voor (beroepsspecifieke) vakken en een onvoldoende voor de stage. In zulke situaties is de student een bespreekgeval voor het docententeam. Het docententeam heeft besloten dat de student niet bevorderd wordt naar het vierde leerjaar. De mentor heeft dit met haar besproken. De student is het niet eens met deze beslissing. Ook vindt zij de procedure onzorgvuldig en klopt volgens haar het cijferoverzicht niet waarop de beslissing is gebaseerd. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover het de procedure rondom de beslissing betreft. 

Toelichting
De student heeft een onvoldoende voor de stage gekregen, omdat deze door het stagebedrijf is stopgezet. De reden daarvoor is dat de student te veel zou verzuimen. De docent heeft de student echter niet eerst gehoord over de stopzetting van de stage. Dat had wel verwacht mogen worden. Verder heeft een docent aan de student bevestigd dat een cijfer niet is geregistreerd. De cijferadministratie is onvolledig. De Commissie oordeelt daarom dat de gevolgde procedure en de vormgeving van de beslissing onzorgvuldig is geweest. 
Dit neemt niet weg dat het roc in redelijkheid heeft kunnen besluiten om de student te laten doubleren. Het roc mocht de student een onvoldoende geven voor de stage. Verder stond de student op twee onderdelen van hetzelfde vak onvoldoende. Daarom stond de student er voor twee overgangsnormen slecht voor. Het roc mocht op basis hiervan concluderen dat de student niet het gewenste niveau voor het vierde leerjaar had, zodat een jaar over doen redelijk is. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond.