Datum uitspraak: 27-09-2021
Nummer uitspraak: 2021011518
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling zit in 2 mavo. Wegens omstandigheden verband houdend met corona-maatregelen heeft de leerling in de eerste twee periodes van het schooljaar beperkt deelgenomen aan toetsen. Daarom wordt afgesproken dat alleen de toetsen van periode 3 mee zullen tellen voor de overgang. De school deelt na periode 3 mee aan de leerling dat hij niet wordt bevorderd.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie toetst klachten over bevordering terughoudend, omdat het nemen van besluiten over bevordering tot het professionele domein van docenten behoort. Dit betekent dat de Commissie alleen toetst of de beslissing zorgvuldig tot stand is gekomen en of de school in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen.
De overgang wordt volgens de regels van de school niet alleen op de resultaten van de toetsen beoordeeld. Ook wordt gekeken naar de resultaten van de Cito-voortgangstoetsen, eventuele capaciteitstoetsen en het algemene beeld van de leerling. Gebleken is dat de leerling het vereiste gemiddelde cijfer niet heeft gehaald. Daarbij heeft de school ook in haar overwegingen betrokken dat de leerling veel lesuren in het afgelopen schooljaar heeft gemist en dat hij zich verder dient te ontwikkelen voor wat betreft zijn inzet, kennis, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling.