Datum uitspraak: 24-01-2019
Nummer uitspraak: 108411
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader is het er niet mee eens dat zijn zoon niet is bevorderd naar 2 gymnasium. De mogelijkheid dat de leerling zou moeten doubleren is pas in de derde periode met hem besproken, terwijl in november al bleek dat zijn resultaten achterbleven. De school had eerder moeten ingrijpen en hem bijles moeten aanbieden. De vader heeft gevraagd om het besluit te herzien (revisie), maar de school heeft dit niet gedaan. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De leerling voldoet niet aan de overgangsnormen van de school. Hij is besproken in de rapportvergadering en op basis van zijn resultaten en zijn sociaal-emotionele ontwikkeling is besloten om hem te laten doubleren. Er zijn het gehele jaar regelmatig gesprekken gevoerd met de vader over zijn zoon. Daarbij is het Leerhuis ingezet om de leerling te helpen met leren en het maken van zijn huiswerk. Tijdens de revisie is niet van nieuwe omstandigheden gebleken op grond waarvan de school tot een ander besluit had moeten komen. Niet is gebleken dat de school op onzorgvuldige wijze tot het besluit is gekomen.