Datum uitspraak: 21-03-2022
Nummer uitspraak: 2022016468
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling heeft aan het eind van 4 havo zes tekortpunten, waardoor hij niet aan de bevorderingsnormen voldoet. De leerling is ook in 3 havo blijven zitten. Op grond van de bevorderingsnormen mag een leerling niet in twee opeenvolgende jaren blijven zitten. De leerling moet daarom van school af. De moeder van de leerling meent dat de school bij het besluit om hem niet te bevorderen onvoldoende rekening heeft gehouden met bijzondere omstandigheden zoals de coronapandemie en de ziekte en het overlijden van zijn opa. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.  

Toelichting
De Commissie toetst klachten over bevordering terughoudend, omdat het nemen van besluiten over bevordering tot het professionele domein van docenten behoort. Dit betekent dat de Commissie alleen toetst of de beslissing zorgvuldig tot stand is gekomen en of de school in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen.
De leerling voldoet niet aan de bevorderingsnormen. Op grond van de overgangsregeling is de leerling besproken tijdens de docentenvergadering. Hierbij zijn niet alleen de cijfers van de leerling besproken, maar ook zijn werkhouding en de door de moeder aangedragen omstandigheden. 
Gebleken is dat de leerling al voor de toetsweek in de zogenoemde gevarenzone zat. De school heeft dit ook tijdig met de leerling en de moeder besproken. Verder heeft de moeder pas na de toetsweek aan de school meegedeeld dat de opa was overleden, maar niet in relatie tot de leerling maar tot zijn zus. Nu de leerling al voor de toetsweek en voor de ziekte van zijn opa in de gevarenzone zat, is het niet onredelijk dat de school geen doorslaggevend gewicht heeft toegekend aan de ziekte en het overlijden van de opa van de leerling. 
Gezien de resultaten van de leerling en zijn werkhouding, is het niet onredelijk dat de school aan de leerling heeft geadviseerd om zijn onderwijsloopbaan op het mbo te vervolgen.