Datum uitspraak: 02-10-2019
Nummer uitspraak: 108910
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling is van vmbo-tl naar 4 havo doorgestroomd, ondanks dat zij niet voldeed aan de instroomnorm. De school heeft de leerling gemeld dat zij maar één keer 4 havo op deze school mag volgen. De leerling is vervolgens niet naar 5 havo bevorderd omdat zij niet aan de bevorderingsnormen voldoet. De moeder meent dat de school onvoldoende rekening heeft gehouden met de gezondheid van de leerling.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Vanwege haar gezondheidsklachten is de leerling als bespreekgeval bij de overgangsvergadering ingebracht. Gezien haar resultaten, kennis en inzicht is besloten de leerling niet naar 5 havo te bevorderen. Vanwege de gezondheidsklachten heeft de school de leerling wel de mogelijkheid geboden om toch 4 havo over te doen. Door de moeder is tweemaal verzocht om revisie, waarbij zij na afwijzing door de school, gezondheidsklachten heeft aangevoerd die bij de school niet bekend waren. De school hoeft en kan geen rekening houden met zaken die pas na haar besluit gedeeld worden. Het is niet gebleken dat de procedure onzorgvuldig is verlopen en dat geen rekening met de gezondheid van de leerling is gehouden.