Datum uitspraak: 25-09-2020
Nummer uitspraak: 109387
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit in 4 havo. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 5 havo. De school laat de leerling doubleren in 4 havo. De moeder van de leerling dient hierover een klacht in. Zij vindt dat de school bij het besluit onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. Zo had de school coulanter moeten zijn bij de bevordering en meer herkansingen moeten bieden. 

Advies van de Commissie 
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De Commissie toetst klachten over bevordering terughoudend, omdat het nemen van besluiten over bevordering tot het professionele domein van docenten behoort. Dit betekent dat de Commissie alleen toetst of de beslissing zorgvuldig tot stand is gekomen en of er sprake is van een evident onjuiste beslissing.
De overgangsnormen zijn onder meer op de website geplaatst. Daarnaast heeft de school leerlingen en ouders per brief geïnformeerd over de wijze waarop de school naar de bevordering van leerlingen kijkt vanwege de coronacrisis. Omdat de leerling niet voldeed aan de bevorderingsnormen, is hij besproken door het docententeam. Naast de resultaten is ook de werkhouding van de leerling bij het besluit betrokken. Vanwege de resultaten en het algemene beeld van de leerling mocht de school in redelijkheid besluiten om de leerling niet te bevorderen. 
Dat andere scholen vanwege de coronacrisis andere of ruimere bevorderingsnormen hanteren, doet niet af aan de vrijheid van de school om het eigen bevorderingsbeleid vast te stellen. Ook heeft de school de leerling geen extra herkansing behoeven te bieden. De leerling heeft dezelfde herkansingsmogelijkheden gekregen als de andere leerlingen. Met een extra herkansingsmogelijkheid zou de leerling niet alleen bevoordeeld worden ten opzichte van andere leerlingen, maar ook in zijn schoolexamen omdat hij dan een extra mogelijkheid zou krijgen om een onderdeel van zijn schoolexamen te verbeteren.