Datum uitspraak: 13-11-2019
Nummer uitspraak: 108869
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit in 3 vwo. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 4 vwo. De school adviseert de leerling om naar 4 havo te gaan. De vader van de leerling dient hierover een klacht in. Hij vindt dat de school bij het besluit onvoldoende rekening heeft gehouden met de taalachterstand van zijn dochter en met vervelende privéomstandigheden. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De Commissie toetst klachten over bevordering terughoudend, omdat het nemen van besluiten over bevordering tot het professionele domein van docenten behoort. Dit betekent dat de Commissie alleen toetst of de beslissing zorgvuldig tot stand is gekomen en of er sprake is van een evident onjuiste beslissing.
De overgangsnormen zijn vastgesteld in het Programma van Toetsing en Afsluiting en staan onder meer op de website van de school. Omdat de leerling niet voldeed aan de bevorderingsnormen, is zij besproken in de overgangsvergadering. Die vergadering heeft niet alleen gekeken naar de cijfers van de leerling, maar ook naar de studievaardigheden, de werkhouding en het inzicht van de leerling. Vanwege de resultaten en het algemene beeld mocht de school in redelijkheid besluiten om de leerling niet te bevorderen. De privéomstandigheden van de leerling waren op dat moment bij de school niet bekend, waardoor de school er geen rekening mee kon houden. Deze omstandigheden zijn daarna wel in een gesprek met de rector aan de orde gekomen. Dit vormde voor de rector geen aanleiding om met de overgangsvergadering in overleg te treden. Gezien het algemene beeld van de leerling is dat niet onredelijk.