Datum uitspraak: 15-04-2020
Nummer uitspraak: 108927
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit in 1 vmbo-tl. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 2 vmbo-tl, maar af te laten stromen naar 2 vmbo-k. De vader van de leerling dient hierover een klacht in. Hij vindt dat de school bij het besluit onvoldoende rekening heeft gehouden met de afwezigheid van zijn zoon aan het begin van het schooljaar waardoor hij toetsen heeft gemist. De school heeft zijn zoon onvoldoende de mogelijkheid geboden deze toetsen in te halen. Daarnaast klaagt de vader erover dat de school zich niet heeft gehouden aan de toezegging dat zijn zoon bij goede resultaten na de kerstvakantie zou mogen doorstromen naar vmbo-tl. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Bij klachten over bevordering toetst de Commissie of de beslissing zorgvuldig tot stand is gekomen en of er sprake is van een evident onjuiste beslissing.
De overgangsnormen staan in de schoolgids van de school. De leerling voldeed niet aan de bevorderingsnormen. Daarom is hij volgens de vastgestelde procedure besproken in het klassenteam. Dat heeft zich voor het besluit gebaseerd op de cijfers van de leerling, een afgelegde Cito-toets met als uitslag vmbo-k, en de merendeel vmbo-k adviezen van de vakdocenten. Er was geen aanvullende informatie zoals een persoonlijkheidsonderzoek waar de school zich op kon baseren. De school heeft daarom in redelijkheid tot het besluit kunnen komen. Na de zomervakantie heeft de school de leerling nog een NIO toets laten afleggen. Ook hiervan was de uitslag vmbo-k. 
De school heeft met de leerling en zijn vader gesproken over doorstromen naar vmbo-tl. De Commissie kan niet vaststellen wanneer de leerling bij goede resultaten zou mogen doorstromen, omdat de vader en de school elkaar tegenspreken. Dat maakt voor dit moment nog geen verschil omdat de leerling wel goede resultaten heeft, maar deze liggen op vmbo-k niveau en niet op vmbo-tl niveau.