Datum uitspraak: 28-09-2021
Nummer uitspraak: 2021015115
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in 5 vwo. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 6 vwo. De leerling dient hierover een klacht in. Zij vindt dat de school onvoldoende rekening heeft gehouden met haar moeilijke thuissituatie en persoonlijke omstandigheden. 
De school stelt zorgvuldig te hebben gehandeld en niet alleen te hebben gekeken naar de cijfers van de leerling maar ook de thuissituatie van de leerling te hebben meegewogen. Volgens de school is de kans dat de leerling een vwo diploma zal behalen groter als zij 5 vwo overdoet, om een betere basis te krijgen.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie toetst klachten over bevordering terughoudend, omdat het nemen van besluiten over bevordering tot het professionele domein van docenten behoort. Dit betekent dat de Commissie alleen toetst of de beslissing zorgvuldig tot stand is gekomen en of de school in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen.
De leerling voldoet niet aan de door de school opgestelde overgangsnormen. Zij heeft teveel tekortpunten, waaronder voor 2 kernvakken. De docentenvergadering, en ook de revisievergadering, heeft alle omstandigheden, waaronder de moeilijke thuissituatie van de leerling, meegewogen. De school heeft dan ook in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet over te laten gaan.