Datum uitspraak: 29-09-2021
Nummer uitspraak: 2021014125
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit in 3 havo. Na het tweede blok geeft de school aan dat de resultaten van de leerling onvoldoende zijn om een profiel te kunnen kiezen en dat hij moet werken aan zijn overgang. Na het derde blok geeft de school aan dat een profielkeuze niet mogelijk is. De leerling heeft te grote achterstanden om een profiel te kunnen kiezen. Als de resultaten niet verbeteren dan dreigt de leerling te blijven zitten. De school geeft aan de leerling een zogenoemde blauwe kaart om hem overzicht te geven van wat er nog gedaan moet worden voor een overgang en een profielkeuze. Aan het einde van het vierde blok, tevens einde van het schooljaar, besluit de school om de leerling niet te bevorderen naar 4 havo. De ouders van de leerling kunnen zich niet in dit besluit vinden en menen dat de school zorgvuldiger over de kans op zitten blijven had moeten communiceren. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. De Commissie beveelt het schoolbestuur wel aan om in voorkomende gevallen vooraf aan de leerlingen kenbaar te maken wanneer het besluit over het al dan niet overgaan aan de leerlingen wordt meegedeeld en op welke wijze.

Toelichting
De Commissie toetst klachten over bevordering terughoudend, omdat het nemen van besluiten over bevordering tot het professionele domein van docenten behoort. Dit betekent dat de Commissie alleen toetst of de beslissing zorgvuldig tot stand is gekomen en of de school in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen.
De school geeft leerlingen geen cijfers maar plussen en minnen voor de werkhouding van de leerling en de kwaliteit van het gemaakte werk. Hiervan ontvangt de leerling aan het eind van elk blok een verslag. De verslagvergadering besluit aan het einde van het schooljaar of de leerling overgaat of niet. De docenten baseren zich op de kwaliteit van het gemaakte werk en de werkhouding, zoals weergegeven in het verslag dat aan het einde van het blok aan de leerling wordt uitgereikt. 
De leerling heeft voor een aantal vakken voor inzet, organisatie en kwaliteit een plus/min, en een enkele min. Verder heeft hij voor een aantal vakken, waaronder de kernvakken Engels en wiskunde, niet al zijn werk af. Dit werk was ook opgenomen op de blauwe kaart. Het was de leerling bekend wanneer hij zijn blauwe kaart af moest hebben. De verslagvergadering heeft dan ook in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet te bevorderen naar 4 havo. Het besluit is ook zorgvuldig tot stand gekomen. Ook heeft de school voldoende zorgvuldig aan ouders gecommuniceerd dat de resultaten van de leerling moesten verbeteren om over te gaan. Wel is gebleken dat het voor leerlingen onduidelijk was of en wanneer zij op de dag van de verslagvergadering gebeld zouden kunnen worden over het besluit om hen al dan niet te bevorderen. Daarom heeft de Commissie een aanbeveling gedaan.