Datum uitspraak: 02-10-2020
Nummer uitspraak: 109421
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in 2 havo. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 3 havo. De vader dient hierover een klacht in. Hij vindt dat de school onvoldoende rekening heeft gehouden met de coronaperiode. 
Vanwege de coronacrisis heeft de school het overgangsreglement voor schooljaar 2019-2020 aangepast. De school heeft niet alleen gekeken naar de cijfers van de leerling, maar ook naar de werkhouding en naar de kans dat de leerling het volgend schooljaar succesvol zal doorlopen.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie toetst klachten over bevordering terughoudend, omdat het nemen van besluiten over bevordering tot het professionele domein van docenten behoort. Dit betekent dat de Commissie alleen toetst of de beslissing zorgvuldig tot stand is gekomen en of de school in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen.
De leerling heeft het hele jaar onvoldoendes gehaald. Hij is gedurende het schooljaar al gewaarschuwd dat hij er niet goed voor stond en dat hij zijn werkhouding moest verbeteren. Op zijn laatste rapport had de leerling drie vijven voor de kernvakken. Daardoor was hij een bespreekgeval. De docentvergadering heeft op basis van alle informatie in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet over te laten gaan. 
De Commissie concludeert dat de school de procedure zorgvuldig heeft doorlopen en het besluit voldoende heeft gemotiveerd.