Datum uitspraak: 22-12-2020
Nummer uitspraak: 109535
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling gaat vanwege de gezondheidsrisico's van zijn vader in verband met corona niet naar school. Vader klaagt erover dat de school het thuisonderwijs aan zijn zoon niet vormgeeft. De leerling moet zijn toetsen maken op school, wat de vader onverantwoord vindt. Verder klaagt de vader erover dat de school een eerder gegeven mavo-advies heeft bijgesteld naar kader/mavo.

Advies van de Commissie
De klacht is over het thuisonderwijs en toetsen is ongegrond. De klacht over het bijstellen van het advies wordt verder behandeld.

Toelichting
De school heeft er om verschillende redenen niet voor gekozen om het thuisonderwijs digitaal te laten verlopen. Deze redenen zijn gelegen in juridische (o.m. privacy), financiële, technische en pedagogisch didactische bezwaren. Op grond van deze redenen heeft de school tot haar besluit kunnen komen. De school heeft verder wel voldoende voorzieningen getroffen voor het thuisonderwijs aan de leerling. Gezien de problemen die kunnen optreden bij het maken van toetsen thuis, is het te begrijpen dat de school de toetsen op de locatie van de school wil afnemen. De school heeft voldoende waarborgen geschapen om de toetsen met zo min mogelijk gezondheidsrisico voor de leerling, en daarmee zijn vader, af te nemen. 
De klacht is versneld behandeld. Daardoor kan niet voldoende inhoudelijk worden ingegaan op het klachtonderdeel over het bijstellen van het advies. Dat wordt in een vervolgzitting behandeld.