Datum uitspraak: 24-01-2019
Nummer uitspraak: 108460
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een school besluit een leerling vanwege zijn cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling niet te laten doorstromen naar groep 3. Volgens de ouders stond aan het begin van groep 2 voor de school al vast dat hun zoon niet mocht doorstromen. Hij kreeg een ander aanbod dan de andere leerlingen. Ook zou ziekte van leraren een rol hebben gespeeld. Daarom hebben de ouders een klacht ingediend bij de Commissie. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De school heeft als beleid om bij alle kinderen in groep 2 met een geboortedatum tussen 1 oktober en 31 december te beoordelen of zij wat betreft cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen doorstromen naar groep 3. Deze leerling valt met zijn geboortedatum in deze periode. Op grond van de toetsresultaten van de leerling en zijn cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling heeft de school in redelijkheid kunnen beslissen om de leerling niet te laten doorstromen naar groep 3. 
Uit niets is gebleken dat de leerling een ander aanbod kreeg. 
De school heeft tijdig het besluit om de leerling niet te laten doorstromen met de ouders besproken. Ook daarna is de school voldoende met de ouders in contact geweest over de ontwikkeling van de leerling en of deze nog aanleiding gaf het besluit te heroverwegen.